Aktualności

ŚWIETLIK i piękna pogoda zapraszają w sobotę i niedzielę. Boisko i plac zabaw są otwarte od 9.30 do 20.00.

Na palcu zabaw stoi nasz nowy nabytek – zewnętrzny stół do tenisa stołowego. Trzeba przynieść swoje rakietki i piłeczki.
Nasz teren to mini park – pełen drzew, krzewów i kwiatów. Ławeczki, stojaki na rowery, piaskownica dla maluchów usytuowana pod piękną brzozą – to wszystko pozwala wypocząć.
ZAPRASZAMY!

dzien-dziecka-30-05-2021

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ LATO W ŚWIETLIKU 2021

KARTA-KWALFIKACYJNA-UCZESTNIKA-LATO-W-SWIETLIKU-2021

Zajęcia sportowe

W związku z pandemią covid19 zajęcia sportowe odbywają się w zmniejszonych grupach. Zapisy na zajęcia prowadzą instruktorzy. Bardzo prosimy o przychodzenie na zajęcia i wychodzenie z budynku zgodnie z harmonogramem, ponieważ ze względów epidemiologicznych uczestnicy nie mogą oczekiwać na zajęcia na terenie budynku Świetlicy.

TENIS STOŁOWY

Poniedziałek, piątek

18.00 – 22.00

Zapisy prowadzi instruktor Dariusz Murawski tel. 602 289 967

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Wtorek, czwartek

16.00 – 19.00

Zapisy prowadzi instruktor Robert Gański tel.606 434 410

Piłkarska Drużyna Świetlika

Środa  10.00- 13.00

Sobota10.00- 13.00

Aktywna Mama – zajęcia online po zapisaniu się do grupy. Link do zajęć https://www.facebook.com/groups/3068511276545775

ZAJĘCIA MUZYCZNE

W związku z pandemią covid19 zajęcia muzyczne odbywają się w zmniejszonych grupach. Zapisy na zajęcia prowadzą instruktorzy. Bardzo prosimy o przychodzenie na zajęcia i wychodzenie z budynku zgodnie z harmonogramem, ponieważ ze względów epidemiologicznych uczestnicy nie mogą oczekiwać na zajęcia na terenie budynku Świetlicy.

Nauka gry na gitarze

Poniedziałek   13.00 – 21.00

Zapisy prowadzi instruktor Marcin Kołdra 504 066 699

Nauka gry na perkusji

Wtorek, środa  16.00 – 20.00

Zapisy prowadzi instruktor Dariusz Dynowski 500 489 200

Próby zespołów muzycznych

piątek    15.00-17.45

Sobota    9.15 – 13.30

Zajęcia prowadzi Robert Grzeszczak tel. 603 333 033

Otwarte zajęcia muzyczne

Sobota 13.00 – 15.00

ROBOTYKA DLA JUNIORA

W związku z pandemią covid19 zajęcia sportowe odbywają się w zmniejszonych grupach. Zapisy na zajęcia prowadzą instruktorzy. Bardzo prosimy o przychodzenie na zajęcia i wychodzenie z budynku zgodnie z harmonogramem, ponieważ ze względów epidemiologicznych uczestnicy i ich opiekunowie nie mogą oczekiwać na zajęcia na terenie budynku Świetlicy. Wtorek: 17.15 – 18.15, 18.25 – 19.25

BABSKI KLUB MIĘDZYPOKOLENIOWY

W związku z pandemią covid19 zajęcia odbywają się online. Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/200368258057586

Zarzadzenie-1-5-2021

Spis powszechny!

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.
Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

Na stronie

https://www.facebook.com/swietlicarybie/

w zakładce GRUPY znajdziecie Państwo nagrania takich zajęć jak: Aktywna Mama, Zdrowy Kręgosłup, Tabata, nauka gry na gitarze dla grupy początkującej i zaawansowanej. Zapraszam do korzystania z nich w tym trudnym czasie. Życzę Państwu dużo zdrowia i mam nadzieję, że wkrótce Świetlik wznowi swoją działalność.

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

zarzadzenie-5.2020

Szanowni Państwo.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 wprowadzamy w Świetliku następujące zasady postępowania:

1. Stale zajęcia świetlicowe dla dzieci szkolnych.

– Zajęcia rozpoczynają się od 7 września. Odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13 -18. W związku z ograniczeniem ilości dzieci do 24, pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do Świetlicy w roku ubiegłym. Szczegółowych informacji udzielają wychowawczynie pod nr telefonu: 502 191 049.

2. Zajęcia Aktywna Mama rozpoczynają się od 8 września, we wtorki i piątki, od godz.12-13

Zapisy i informacje u p. Sylwii Sawickiej tel. 518 933 583

3. Od 14 września rozpoczynają się pozostałe zajęcia. Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony na stronie w najbliższym czasie. Z uwagi na ograniczenie ilości osób mogących jednocześnie przebywać w Świetlicy, zapisy prowadzić będą instruktorzy.

Dla naszego wspólnego dobra na terenie Świetlicy obowiązują zasady reżimu sanitarnego, które podane zostaną w odrębnej wiadomości.

Małgorzata Kaiper Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik.

Rybie, 31.08.2020r

Rekomendacje dla Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, we wspólnym interesie, wobec zagrożeń wynikających z epidemii COVID-19 od 1.09.2020 na terenie Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”, wprowadzam następujące zasady postepowania:

 1. Budynek Świetlicy, boisko i placem zabaw są otwarte jedynie dla uczestników zajęć w Świetlicy i Oddziałów Przedszkolnych Przedszkola w Stumilowym Lesie.
 2. W godz. 18 – 20 w dni powszednie, a w godz. 10-20 w soboty, niedziele – plac zabaw i boisko są otwarte dla pozostałych osób.
 3. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci od pracowników przy furtce. W wyjątkowych sytuacjach mogą wejść do budynku w maseczce i po zdezynfekowaniu dłoni. Pobyt na terenie Świetlicy należy ograniczyć do minimum.
 4. Uczestnicy zajęć tematycznych przychodzą do Świetlicy w wyznaczonych przez instruktora godzinach i wychodzą zaraz po zakończeniu zajęć.
 5. Do pracy i na zajęcia przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.
 6. Osoby wchodzące na teren Świetlicy zobowiązane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.
 7. Od decyzji wychowawcy i instruktora zależy czy uczestnicy zajęć mają mieć założone maseczki. Uczestnik może skorzystać z maseczki jednorazowej znajdującej się w Świetlicy.
 8. W łazienkach, przy wejściu oraz w sali nr. 15 znajdują się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk oraz pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki.
 9. Jednorazowe maseczki i rękawiczki należy wrzucać do specjalnych pojemników na odpady.
 10. Pracownicy i uczestnicy zajęć zobowiązani są do pozostawienia kontaktu do siebie i osoby, z którą należy się skontaktować w razie wystąpienia objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 11. Zmiany w powyższych zasadach mogą być wprowadzane w miarę rozwoju sytuacji.

Małgorzata Kaiper

Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”

Od 8.06.2020 otwieramy plac zabaw przy Świetlicy w godzinach 17.00-20.00 w dni powszednie.

W pozostałych godzinach plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola i wychowanków Świetlicy. Na terenie placu zabaw niezjednoczenie może przebywać 9 dzieci i 9 opiekunów.

Prosimy o utrzymanie dystansu, w tym korzystanie z ławki tylko przez jedną osobę (dwie, w przypadku rodziny).


Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej “Świetlik”

Informacja ws. akcji wakacyjnej

Szanowni Państwo, w tym roku z akcji wakacyjnej w Świetlicy mogą korzystać tylko dzieci, które były zapisane do Świetlicy w roku szkolnym 2019/2020. Z ich rodzicami telefonicznie skontaktują się wychowawczynie.

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej “Świetlik”

Od 1 czerwca otwieramy boisko przy Świetlicy. Poniżej przedstawiam zasady, do których należy się stosować:

Regulamin korzystania z boiska
1. W okresie od 1.06.2020r. do 26.06.2020 r. boisko jest otwarte w dni powszednie w godz. 8.00 – 20.00. W soboty i niedziele jest tymczasowo zamknięte.
2. W godz. 8.00-17.00 z boiska korzystają dzieci z przedszkola i Świetlicy.
3. Dla pozostałych uczestników boisko otwarte jest w godz. od 17.00 – 20.00.
4. Na boisku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób. Jedna grupa może grać nie dłużej niż 1 godzinę.
5. Na każdej ławce przed boiskiem może siedzieć maksymalnie 5 osób, każda na osobnej ławce.
6. Możliwe jest korzystanie z toalety w budynku z zachowaniem zasad przebywania w budynkach.
7. Konieczne jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na boisku, odkażanie rąk przed wejściem na jego teren.
8. Grupa, która chce skorzystać z boiska zgłasza się do pracownika Świetlicy.

Bardzo proszę o stosowanie powyższych zasad z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19
Małgorzata Kaiper, Kierownik
Świetlicy Środowiskowej “Świetlik”

Rybie, 21.05.2020

Zasady przywracania od 25 maja 2020r. niektórych zajęć w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MRPiPS.

Od 25 maja 2020r. przywracamy:

 1. Zajęcia dla dzieci objętych wsparciem dziennym, zapisane do Świetlicy na rok szkolny 2019/2020
 • Zajęcia będą odbywać się w godz. 13.00-17.00. Dzieci z klas I-III będą przyprowadzane ze szkoły do Świetlicy. Dzieci starsze przychodzą do Świetlicy same.
 • Ze względu na powierzchnię sal, do Świetlicy może uczęszczać 10 wychowanków.
 • Rodzice deklarują obecność dziecka do czwartku w tygodniu poprzedzającym dany tydzień. Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku pozostałych dzieci decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wychowawczynie prowadzą zapisy i udzielają szczegółowych informacji – tel. 502 191 049
 1. Zajęcia muzyczne:
 • nauka gry na gitarze – instruktor p. Marcin Kołdra – tel. 504 066 699
 • nauka gry na perkusji – instruktor p. Dariusz Dynowski – tel 500 489 200
 • Próby zespołów muzycznych (max. 5 osób) – instruktor p. Robert Grzeszczak 603 333 033

odbywają się wg. planu sprzed początku pandemii, po ustaleniu z instruktorem.

 1. Zajęcia tenisa stołowego – zgodnie z planem sprzed początku pandemii, po ustaleniu z instruktorem.

Pozostałe zajęcia prowadzone są online, na stronie www.facebook.com/swietlicarybie/ w zakładce GRUPY.

Plac zabaw i boisko pozostają do użytku dzieci z przedszkola i Świetlików. Dla pozostałych grup pozostają zamknięte do odwołania.

Informacje na temat zajęć można uzyskać pod telefonem: 664 000 863

Małgorzata Kaiper

Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”

Komunikaty Kierownika Świetlicy

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Wójt Gminy Raszyn,

od dziś do 28 marca 2020 odwołujemy wszystkie zajęcia i spotkania w Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu.

Od soboty 14 marca zamknięte będą również boisko i plac zabaw.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia, ale są one konieczne, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W razie pytań proszę o telefon pod numer 664 000 863.

Małgorzata Kaiper – Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

8 marca 2020 roku, w niedzielę, o godz. 17.00 Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu zaprasza na koncert pt.
„ JEJ PORTRET„
uświetniający obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Koncert przedstawia wybrane muzyczne portrety najsłynniejszych artystek estradowych minionego stulecia od Hanki Ordownówny, Toli Mankiewiczówny, Kaliny Jędrusik, Anny German po Hannę Banaszak, Irenę Santor, Danutę Rinn, Alicję Majewską. Dopełnieniem muzyki jest słowo wiążące odsłaniające kulisy prywatnych biografii artystek, często w konfrontacji do blasku wielkich sław.
Wstęp wolny!

POPART Live Music w Świetlicy w Rybiu, Spokojna 23

27 października 2019 r. o godz.18.00 zapraszamy na koncert

POPART Live Musicz młodą wokalistką, autorką i menadżerką projektu –  Paulą Niziołek

Nowoczesne, akustyczne brzmienia, covery najlepszych światowych hitów POP i Rock, w ich własnych aranżacjach. Tak brzmi zespół POPART!

Zapraszamy! Wstęp wolny!

Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu, ul. Spokojna 23

Zaprasza dzieci

19 października 2019 r. o godz. 15.00 na

przedstawienie teatralne pt. „Jarzynowe Wesele”

w wykonaniu aktorów teatru Koliberek Warszawski.

Wstęp wolny!

„PAMIĘĆ I HONOR”

To koncert, na który Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu zaprasza mieszkańców w dniu 21 września 2019 roku, o godz. 17.00. W programie usłyszycie Państwo utwory upamiętniające II Wojnę Światową. Wykona je zespół Accoustic Warsaw Band. Wstęp wolny!

TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLIK W RYBIU

 • Aktywna Mama – 3.09.2019
 • Gimnastyka 50+ – 3.09.2019
 • Piłkarskie Drużyny Świetlika – od. 5.09.2019
 • Zdrowy Kręgosłup – 10.09.2019
 • Tenis stołowy – od 16.09.2019
 • Plastyka  16.09.2019
 • SPOKO – Warsztaty Międzypokoleniowe – od 19.09.2019
 • Szachy – 20.09.2019
 • Otwarte zajęcia muzyczne – od 21.09.2019
 • Babski Klub Międzypokoleniowy – od 24.09.2019
 • Gitara, perkusja i zespoły – najprawdopodobniej w trzecim tygodniu września (po konkursach)

AKTYWNA MAMA – zapraszamy od 3 września

Dziś ostatni dzień wakacji. We wrześniu wracamy sukcesywnie do zajęć sprzed wakacji. Informacje o zapisach i terminach rozpoczęcia będę przekazywać Państwu w kolejnych postach.
Dziś informacja dla Aktywnych Mam. Zajęcia z panią Sylwią zaczynają się już od 3 września w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.10- 11.10. Zapisy u p. Sylwii Sawickiej Tel. 518 933 583 

Żegnajcie wakacje!!!

Wakacje 2019
Harmonogram lipiec 2019

WAKACYJNY TEATRZYK DLA DZIECI

Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu (Rybie, Spokojna 23) zaprasza dzieci 26 lipca (piątek) o godz. 13.00 na wakacyjny spektakl teatralny. „Dzwonnik z Notre Dame” w wykonaniu aktorów teatru Blaszany Bębenek, to opowieść, oparta na powieści Wiktora Hugo inspirowana jest filmem animowanym Disneya z 1996 roku. Piosenki wykonywane przez aktorów, zabawy z dziećmi to kolejne atrakcje przedstawienia. Wstęp wolny!