O nas

Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu, Spokojna 23. Powołana przez Radę Gminy Raszyn rozpoczęła działalność w w lutym 2010 roku. Jest jednostką organizacyjną gminy Raszyn. Pełni dwojaką funkcję: placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w stosunku do dzieci oraz animatora środowiska lokalnego poprzez tworzenie warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i pasji mieszkańców. Wspomaga twórcze spędzanie czasu wolnego, promuje zdrowy tryb życia, wspomaga tworzenie więzi pomiędzy ludźmi, szczególnie rodzinnych i miedzypokoleniowych.

Uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez Świetlicę jest bezpłatne. Finansuje je gmina Raszyn.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą zajęć stałych w Świetlicy oraz śledzenia AKTUALNOŚCI.

Małgorzata Kaiper
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu
tel. 664 000 863
m.kaiper@onet.pl