Ogłoszenia

Akcję Letnią w Świetlicy

W dniu 20 maja 2019 roku od. godz. 8.00 rozpoczyna się nabór na Akcję Letnią w Świetlicy. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające stale na zajęcia świetlicowe. Pozostałe będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  W tym roku Świetlica prowadzi zajęcia w turnusach tygodniowych: 

I turnus: 8.07 – 12.07.2019

II turnus: 15.07.- 19.07. 2019

III turnus: 22.07 – 26.07. 2019

IV turnus 19.08 – 23.08.2019

V turnus 26.08 – 30.08. 2019 Na każdym turnusie może być 30 dzieci Akcja Letnia odbywa się w godzinach 8.00-17.00 Pozostałe informacje zapisane są na karcie uczestnictwa, która wypełniają rodzice/opiekunowie dzieci.  Karta do pobrania znajduje się poniżej

Z poważaniem

Małgorzata Kaiper

Kierownik Świetlicy

Środowiskowej Świetlik w Rybiu