GRUPA ŚWIETLICOWA – ŚWIETLIK

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, która pomaga w nauce i wychowywaniu dzieci w wieku szkolnym. Od poniedziałku do piątku prowadzi opiekę nad dziećmi, szczególnie z rodzin wymagających wsparcia. Dzieci odrabiają lekcje, uczestniczą w zajęciach tematycznych. Jedzą dwa posiłki. Dzieci z klas I-III przyprowadzane są przez wychowawczynie ze Szkoły Podstawowej w Raszynie.

W wakacje i w ferie zimowe Świetlica  organizuje półkolonie. Zapisy prowadzą wychowawczynie: Justyna Paczkowska i Magdalena Brzozowska – telefon 502 191 049