Monitoring – klauzula

Klauzula informacyjna dla monitoringu Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

Obiekt Monitorowany

  • administratorem systemu monitoringu jest Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu, Spokojna 23 05-090 Rybie reprezentowana przez Kierownika Świetlicy
  • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 9 dni
  • odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego