Klub Seniora Rybie i Rybianie

Istniejący od ponad 10 lat Klub Seniora Rybie i działający przy nim zespół folklorystyczny Rybianie, mimo, że formalnie podlegają pod Centrum Kultury w Raszynie, swoje spotkania i próby odbywają w Świetliku. Uczestnicy Klubu i zespołu prowadzą bardzo aktywny tryb życia, uczestnicząc w comiesięcznych spotkaniach, imprezach i konkursach. Kilka razy w roku chodzą wspólnie do teatru, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, bawią się na wspólnych potańcówkach. Nie ulega wątpliwości, że są najaktywniejszą grupą mieszkańców.

Dyżury Zarządu:

Poniedziałek – 11.00 – 13.00

Spotkania zespołu Rybianie:  poniedziałki, piątki godz. 10.00-12.00

Zebrania Klubu: pierwsza środa miesiąca godz. 17.00 – 19.00