Zajęcia muzyczne

W Świetlicy prowadzone są następujące zajęcia muzyczne:  

Nauka gry na gitarze – poniedziałek od 14.00 do 20.00   

instruktor Marcin Kołdra (telefon 504 066 699)

Nauka gry na perkusji – wtorek, środa od  16.00 do 20.00

instruktor Dariusz Dynowski (telefon 500 489 200)

Próby zespołów muzycznych – piątek  od 16.00 do 20.00i w sobotę od 9.00 do 13.00

instruktor Robert Grzeszczak (telefon 603 333 033)

Otwarte zajęcia muzyczne  – sobota od 13.00 do 15.00– 19.00

instruktor Dariusz Dynowski (telefon 500 489 200)

Zajęcia odbywają się w sali nr. 10 wyciszonej i wyposażonej w sprzęt muzyczny.

Zapisy na zajęcia prowadzą instruktorzy.

Raz w roku odbywa się Przegląd Muzyczny, podczas którego najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach otrzymują pamiątkowe statuetki i dyplomy. Najlepsi uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie gminy i poza nią.