Zajęcia muzyczne

Zajęcia odbywają się w sali nr 10 wyciszonej i wyposażonej w sprzęt muzyczny.

Zapisy na zajęcia prowadzą instruktorzy.

Raz w roku odbywa się Przegląd Muzyczny, podczas którego najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach otrzymują pamiątkowe statuetki i dyplomy. Najlepsi uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie gminy i poza nią.